Libraries

Perpustakaan Bergerak

Arkib Negara Malaysia

State Libraries

 
Perpustakaan Awam Negeri Melaka
 
Perpustakaan Awam Negeri Johor
 
Perpustakaan Awam Negeri Perlis
 
Perpustakaan Awam Negeri
 
Perpustakaan Awam Negeri Selangor Kedah
Perpustakaan Awam Negeri Pahang
 
Perpustakaan Awam Negeri Terengganu
 
Perpustakaan Negeri Sabah
 
Perpustakaan Awam Negeri Pulau Pinang
 
Perpustakaan Awam Negeri Kelantan
 
Pustaka Peringatan Kuala Lumpur
 
Perpustakaan Awam Negeri Perak
 
Perpustakaan Awam Negeri Sembilan
 
Perpustakaan Negeri Sarawak

| Main || About IKD || IKD Diary || Southeast Asia 2000 Project || Press Releases || IKD Links  || Inquiries |