STRUKTUR ORGANISASI

Institut mengandungi Lembaga Pemegang Amanah, Panel Perunding (Forum Ilmuan Malaysia), Pengerusi, Pengerusi Panel Perunding, Pengurusan dan kakitangan sokongan. Fungsi utaman lembaga ialah untuk merumuskan dasar dan pandangan bagi perjalanan IKD. Lembaga juga melantik salah seorang daripada anggotanya untuk menjadi Pengerusi Institut. Panel Perunding (FIM) terdiri daripada tokoh-tokoh masyarakat serta pakar/ahli di dalam bidang-bidang tertentu yang berperanan untuk menilai dan menasihat pihak pengurusan mengenai kegiatan-kegiatan penyelidikan, penerbitan dan lain-lain kegiatan Institut.

Jawatankuasa Pentadbiran pula terdiri daripada Pengarah Eksekutif, Timbalan-timbalan Pengarah dan Ketua-ketua Unit. Sekarang terdapat tujuh unit yang menangani tugas masing-masing dalam bidang pentadbiran, kewangan, persidangan, penyelidikan & latihan, pusat sumber, penerbitan dan perhubungan awam.

| Main || About IKD || IKD Diary || Southeast Asia 2000 Project|| Press Releases || IKD Links || Inquiries |