Versi Inggeris

 

Tarikh Aktiviti Lokasi
November 1997 "Al-Afghani Celebration" Kuala Lumpur
Disember 1997 "Seminar On Religion Tolerance" Melaka

 

Laporan Kegiatan IKD

***Dari Meja Unit Persidangan

Tarikh Aktiviti Lokasi
Mac 1997 "Ledakan Teknologi Maklumat:Cabaran Terhadap Bahasa Malaysia" USM, Pulau Pinang
April 1997 "Dialog Mahasiswa Melayu" UIA, Selangor
April 1997 "Bengkel Menangani Masalah Sosial dan Keruntuhan Moral di Kalangan Golongan Muda" Port Dickson, Negeri Sembilan
Jun 1997 "International Conference on Muhammad Iqbal and the Asian Renaissance" Kuala Lumpur
Jun 1997 "Kem Kecermelangan Remaja" Kelantan
Julai 1997 "Seminar Muafakat Memerangi Rasuah" Kuala Lumpur
Julai 1997 "Konvensyen Kepimpinan Mahasiswa dan Belia " Kuala Lumpur
Ogos 1997 "Seminar Peranan Media dalam Pembinaan Masyarakat Madani" Kuala Lumpur
Sept 1997 "Seminar Keadilan Sosial (Peringkat Zon Utara)" Perak
Sept 1997 "Persidangan Meja Bulat Mahasiswa dan Reformasi Nasional" Kuala Lumpur
Okt 1997 "Khemah Penghayatan Alam Sekitar" Selangor

Muka surat atas

| Main || About IKD || IKD Diary || Southeast Asia 2000 Project || Press Releases || IKD Links || Inquiries |